MT Management Technology
01 / 01

PAKALPOJUMI

BŪVNIECĪBA

SIA “Management Technology" ir būvniecības uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus Baltijas valstu tirgū izpildot darbus, kas saistīti ar betonēšanu, mūrēšanu, dzelzsbetona un monolīto konstrukcijas montāžu, fāsādes un jumtu montāžu, rekonstrukciju.

Mēs būvējam, rekonstruējam:
• Komercobjektus
• Dzīvojamās mājas
• Industriālās būves
• Sabiedriskās ēkas
• Inženiertehniskās būves
• Dzelzbetona un metāla konstrukciju montāžas darbi

BŪVNIECĪBAS DARBU VADĪŠANA

Uzņēmuma speciālistu veiktā projektu vadība projektēšanas laikā nodrošina, ka projektēšanas laikā maksimāli tiek ņemtas vērā sākotnējās Pasūtītāja izvirzītās prasības. Uzņēmums piedāvā organizēt un vadīt projektēšanas sapulces, pārbaudīt projekta dokumentācijas atbilstību projektēšanas uzdevumam, izskatīt projekta tehniskos risinājumus, izvēloties Pasūtītājam piemērotākās alternatīvas, atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm un budžeta iespējām.

Projektu vadība būvniecības laikā ietver plašu pakalpojumu spektru, piemēram, būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un to protokolēšanu, būvniecības termiņu un izmaksu kontroli, pilnu būvuzņēmēja saistību izpildes kontroli, izpilddokumentācijas izstrādes kontroli un lietvedību.

Uzņemamies izstrādāt kopējo projekta budžetu, veikt materiālu sagādes un darbu koordināciju (sadarbību ar arhitektu, interjeristu, apakšuzņēmējiem –būvnieku, elektriķi, santehniķi, galdnieku u.c.), saskaņošanu ar institūcijām, procesa kontroli un atskaišu sagatavošana par katru vienību un projektu kopumā.

Inžiniertīkli

 • Arējie ūdens un kanalizācijas tīkli (UKT)
 • Sadzīves un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI)
 • Ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas stacijas (UAS)
 • Ēku iekšējie inženiertīkli (UK, AVK)

Projektēšana

Mūsu prioritāte - individuāla pieeja katram klientam.

Veiksmīgs projekts viennozīmīgi aizsākas jau ar priekšlikuma izstrādi, kas pārtop skicēs un realizējas būvprojektā. Šajā agrīnajā stadijā klientam ir svarīgi pieņemt pareizos lēmumus par ēkas arhitektūras, tehniskajiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tādēļ mēs ar īpašu rūpību analizējam katra klienta biznesa specifiku, lai varētu nodrošināt atbilstošu būves kvalitāti, energoefektivitāti, ilgmūžīgumu un ieguldīto līdzekļu maksimālu atdevi, vienlaicīgi samazinot ēkas uzturēšanas izmaksas.

Īpašu uzmanību pievēršot vides aspektiem, "Management Technology" veic ieguldījumu nākotnē un garantē saviem Klientiem kvalitatīvu un drošu dzīves vidi.

Izstrādājam būvkonstrukciju projektus jaunbūvēm, rekonstruējamām ēkām, kā arī veicam projektu optimizāciju t.i esošo būvkonstrukciju projektu risinājumu lietderības izvērtēšanu – rādiet mums Jūsu esošos būvkonstrukciju tehniskos projektus, mēs izvērtēsim iespēju tos optimizēt (samazināt Jūsu izmaksas).

Būvuzraudzība

Uzņēmuma sniegtie būvuzraudzības pakalpojumi ietver ne tikai Izpildīto būvdarbu apjomu un būvdarbu kvalitātes kontroli atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un būvniecības normatīvajiem dokumentiem, bet arī savlaicīga iespējamo risku identificēšana un analīze saistībā ar būvniecības termiņiem un kvalitāti.

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību reglamentējošo normatīvu aktu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijām, nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā. Būvniecības procesā tiek kontrolēts un nodrošināts:

 • precīzs būvniecības process atbilstoši akceptēta būvprojekta uzdevumam;
 • pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju kvalitātes atbilstība būvprojektam un citu reglamentējošu normatīvu prasībām;
 • būvobjekta kopējais apjoms, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.
 • būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Labiekārtošanas darbi

 • Esošo segumu un veco komunikāciju demontāžas darbi;
 • Inženiertehnisko komunikāciju tīklu izbūve un rekonstrukcija;
 • Braucamās daļas, veloceliņu un ietvju segumu atjaunošana un izbūve;
 • Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.

Sazinies ar mums

Telefons

+371 29606962
+371 29606971

E-pasts

info@tmanagement.lv

Darba laiks

Pr. - Sest. 8.00 - 18.00