MT Management Technology
01 / 01

Tāmēšana

Tāmēšana

    Mūsu pienākums: “Sniegt saviem klientiem augstākās kvalitātes tamēšanas pakalpojumus, piedāvājot precīzus aprēķinus un ievērojot klienta vēlmes”. Uzņēmuma vadošie darbinieki ir profesionāli tāmētāji ar vairāku gadu darba pieredzi tāmēšanā. Lai taupītu uz patstāvīgu tāmēšanas speciālistu algošanu uzņēmumā, piedāvājam profesionālu būvdarbu tāmēšanas pakalpojumu. Tāmes, iespējams, sastādīt pēc individuālas formas vai vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 501–17 formas. “Management Technology” izstrādā tāmes: privātmāju, sabiedrisko ēku, skolu, bērnudārzu, tirdzniecības centru u.c. objektu būvniecībai. Mēs sastādām tāmes ēku renovācijai, piedāvājam kontroltāmes, tāmes valsts un pašvaldības konkursiem, kā arī tāmes apdrošināšanas kompānijām zaudējumu atlīdzībai un kredīta saņemšanai bankās. Mēs sagatavojam būvdarbu kalendārā laika grafiku sastādīšanu.

TĀMĒŠANAS PAKALPOJUMI

 

Privātmāju projektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 
Dažādu piebūvju būvniecības tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)
Ēku rekonstrukcijas tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)
Telpu remontdarbu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 
Fasādes renovācijas tāmēšana
Teritorijas labiekārtošanas tāmēšana
Ceļubūves objektu tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības) 
Biroja, ofisa u.c. sabiedrisko ēku tāmēšana (atkarībā no apjoma un sarežģītības)
Dažādas tāmes korekcijas (materiālu, apjomu u.c.)
Tāmes pēc gataviem darbu apjomiem (atkarībā no apjoma un sarežģītības)
Finanšu plūsmas grafiku sastādīšana
Darba kalendārā grafika sastādīšana
Vidējas sarežģītības privātmāja 250 m2*  

*- orientējoši, cena precizējama konkrētam projektam

Recent posts